POLITIKA PRIVATNOSTI GRUPE RENAISSANCE CAPITAL
		Array
(
  [SITES] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [LID] => s3
          [NAME] => renaissance.hr (hr)
          [LANG] => hr
          [DIR] => /
          [DOMAINS] => Array
            (
              [0] => renaissance.hr
            )

          [CURRENT] => Y
        )

      [1] => Array
        (
          [LID] => s2
          [NAME] => renaissance.hr (en)
          [LANG] => en
          [DIR] => /en/
          [DOMAINS] => Array
            (
              [0] => renaissance.hr
            )

          [CURRENT] => N
        )

      [2] => Array
        (
          [LID] => s1
          [NAME] => renaissance.hr ru
          [LANG] => ru
          [DIR] => /ru/
          [DOMAINS] => Array
            (
              [0] => renaissance.hr
            )

          [CURRENT] => N
        )

    )

)
	

POLITIKA PRIVATNOSTI GRUPE RENAISSANCE CAPITAL

Članice Grupe RENAISSANCE CAPITAL kao voditelji obrade vaših osobnih podataka, koriste i štite sve informacije koje Korisnici dostavljaju kada koriste web stranicu https://www.renaissance.hr i naše ostale usluge, osobito u pogledu obrade osobnih podataka u pružanju svojih usluga.

Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na određenu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može odrediti. Konkretno, osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet korisnika (primjerice ime i prezime, e-mail adresa, adresa stanovanja i sl.).

Obrada osobnih podataka je svaka radnja ili skup radnji izvršenih na osobnim podacima, bilo automatskim sredstvima ili ne, kao što je prikupljanje, snimanje, organiziranje, spremanje, prilagodba ili izmjena, povlačenje, uvid, korištenje, otkrivanje putem prijenosa, objavljivanje ili na drugi način učinjenih dostupnim, svrstavanje ili kombiniranje, blokiranje, brisanje ili uništavanje, te provedba logičkih, matematičkih i drugih operacija s tim podacima.

Kako prikupljamo Vaše osobne podatke

Vaše osobne podatke, prikupljamo u sljedećim slučajevima:

Koje osobne podatke prikupljamo

U gore navedenim slučajevima, prikupljamo sljedeće osobne podatke:


Kako se vaši podaci mogu koristiti

Korištenje osobnih podataka u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka mora biti opravdano temeljem jedne od pravnih osnova. U nastavku izlažemo osnove za upotrebu osobnih podataka koje prikupljamo putem internetske stranice.

Opravdane osnove za obradu podataka su, između ostalog:

Obradu na temelju legitimnog interesa koristimo za promoviranje i pružanje informacija o našem poslovanju te za zasnivanje poslovnih odnosa s dobavljačima, u svrhu održavanja najviših standarda u poslovanju. Temeljna prava i slobode postojećih i potencijalnih korisnika odmjerena su u odnosu na naš interes da obrađujemo podatke u navedenu svrhu.

Osobni podaci mogu se prenositi trećim stranama pod uvjetom da postoji opravdana osnova za prijenos, kao što je izvršenje usluga, prosljeđivanje podataka koji se tiču i odnose na naše članove Grupe, izvršavanje ugovornog odnosa i slično.

Podliježemo zakonima Republike Hrvatske, kao i nadnacionalnim propisima, i dužni smo ih se pridržavati, uključujući pružanje vaših podataka tijelima za provedbu zakona, regulatornim i sudskim tijelima te trećim parničnim stranama vezano uz postupke ili istrage bilo gdje u svijetu gdje je to zahtijevano. Tamo gdje je to dopušteno, izravno ćemo vam uputiti takav zahtjev ili vas obavijestiti prije odgovora, osim ako bi to moglo utjecati na sprječavanje ili otkrivanje zločina.

Pružanje osobnih podataka u svrhu sukladnosti s obvezujućim zahtjevima za vašim podacima predstavlja zakonsku obvezu koja ovisi o konkretnom zahtjevu.

Kako čuvamo sigurnost vaših podataka

Koristimo razne sigurnosne mjere, uključujući enkripciju i autentifikaciju, kako bismo zaštitili i održali sigurnost, integritet i dostupnost vaših podataka.

Između ostalog, koristimo i sljedeće mjere:

Svi vaši podaci pohranjuju se na našim sigurnim poslužiteljima i sigurnim poslužiteljima naših partnera te im se pristupa i koristi u skladu s našim pravilima i standardima sigurnosti. Zaštita privatnosti vaših podataka je trajna, te poduzimamo sve mjere potrebne za njihovu zaštitu. Osobne podatke obrađujemo na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od gubitka.

Registracijom na našoj internet stranici https://www.renaissance.hr zatražit ćemo privolu da obrađujemo vaše osobne podatke navedene u formi za registraciju u određenu svrhu/e.

Obvezujemo se čuvati privatnost vaših osobnih podataka te s istima postupati u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) i drugim važećim primjenjivim propisima. Prikupljene osobne podatke korisnika i posjetitelja web stranice ne smijemo i nećemo neovlašteno upotrebljavati niti učiniti dostupnim trećim osobama, osim u slučajevima kada to poseban zakon dozvoljava, ukoliko to čini našu zakonsku obvezu ili je pak potrebno u svrhu realizacije ugovornih obveza.

Obvezujemo se da nećemo zloupotrebljavati osobne podatke iz formi za registraciju ili prikupljene putem kolačića, niti ih bez vašeg dopuštenja prepuštati trećim osobama, osim u slučajevima u kojima tako izričito propisuje zakon te u slučajevima kada je to potrebno za ispunjenje obveza. Osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet Korisnika (primjerice ime i prezime, adresa e-pošte, adresa stanovanja i sl.), a koji služe za provođenje postupka nabave u koji ste se prijavili putem registracije na našoj stranici ili koje je stranica prikupila o Vama kao posjetiteljima stranice putem Kolačića koje naša stranica koristi, a na čije korištenje ste pristali upravljajući postavkama naših Kolačića.

Svi podaci o korisnicima strogo se čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti. Obvezujemo se pružati zaštitu Vaših osobnih podataka na način da prikupljamo samo osnovne podatke koji su nužni za ispunjenje svrhe dane privole ili legitimnog interesa, ugovorne ili zakonske osnove. Podatke koji se pristupom na internetsku stranicu automatski bilježe (IP adresa, ime domene, vrste pretraživača, broj posjeta, vrijeme provedeno na stranicama i sl.) koristit ćemo isključivo radi ocjene posjećenosti internetske stranice i radi praćenja rada internetske stranice, broja posjetitelja, vremena zadržavanja, analize prometa i optimizacije internetske stranice kako bismo poboljšali način rada stranice te izgled internetske stranice i aplikacije.

Informiramo Korisnike o načinu korištenja prikupljenih podataka te koristimo iste samo za one svrhe za koje su nam Korisnici dali privolu.

Prema važećem nacionalnom i nadnacionalnom zakonodavstvu, u cilju zaštite povjerljivosti osobnih podataka, posebno se obvezujemo:

Vaša prava su sljedeća:

U svim situacijama kad je to moguće, sve vaše osobne podatke ćemo nepovratno izbrisati iz naših sustava te ostaviti samo općenite statističke podatke koji se nikako ne mogu povezati s vašim identitetom.

Za slučaj da više ne želite da više na bilo koji način obrađujemo vaše podatke, zahtijevate brisanje, ispravak ili prijenos vaših podataka, o tome nas obavijestite, i to putem e-mail poruke na e-mail adresu Službenika za zaštitu podataka: dpo@renaissance.hr. Službenik vas može kontaktirati radi provjere autentičnosti zahtjeva.

U svakom trenu možete od nas zatražiti:

Rok čuvanja podataka Korisnika predanih putem formi za registraciju traje 5 (slovima: pet) godina, ili do primitka zahtjeva za brisanje od strane pojedinca na koga se osobni podaci odnose, nakon čega se osobni podaci brišu. Osobne podatke čuvamo dulje od navedenog roka samo ako je to obvezujuće važećim propisima u RH ili nadnacionalnim zakonodavstvom.

U analitičke svrhe podatke čuvamo neograničeno.

Osobni podaci koji više nisu potrebni se ili nepovratno anonimiziraju ili se uništavaju na siguran način.

Ukoliko imate prigovore na obradu Vaših podataka, možete uložiti svoj prigovor nadležnom državnom tijelu, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Zagreb, Selska cesta 136, sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.